170719 MV「月曜日の朝、スカートを切られた」

欅坂46 MV

動画1

動画2(ミラー)